Menighedsplejen

Taastrup Nykirke Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens formål er at støtte betrængte familier i Taastrup Nykirke Sogn. Det foregår hovedsagelig ved uddeling af julekurve, tilbud om ferieophold for børnefamilier via Samvirkende Menighedsplejer/Arbejdsmarkedets Feriefond, arrangementer i Vandtårnsparken, samt tilskud til Værestedet Paraplyen på Kingosvej.

Indtægterne kommer hovedsagelig fra indsamlinger i kirkebøsserne i Taastrup Nykirke.

Menighedsplejen afholder årsmøde/generalforsamling hvert år i april, hvor der også vil være et spændende foredrag.

Taastrup Nykirkes menighedsråd har altid en repræsentant i menighedsplejens bestyrelse, men ellers kører menighedsplejen som en selvstændig enhed med eget uafhængigt regnskab.

Du kan blive medlem af menighedsplejen ved at henvende dig til kirkekontoret på Birkedalsvej 2, tlf. 70 10 02 16 (tryk 1). Det koster 100 kr. pr. år.

 

Menighedsplejens bestyrelse består p.t. af:

Jørgen W. Eriksen (formand)

Otto Jakobsen 

Irene Hansen (sekretær)

Birgit Eckhoff

Hans-Henrik Berg Jacobsen

Aase Pallesen (suppleant)

Ruth Kristensen (Suppleant)