Vielse

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

Hvis I ønsker at blive viet i Taastrup Nykirke, kan I kontakte kordegnekontoret og aftale et tidspunkt. Det er en forudsætning for at blive viet i kirken, at mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

 

Ønsker et par, som er viet på rådhuset, at få en kirkelig velsignelse, kan de kontakte kordegnekontoret og aftale et tidspunkt. En velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab forløber næsten som en vielse.