Byggeriet

Byggeriet går i gang

Opførelsen af kirken blev udbudt i licitation og ved denne overdraget til murermester Laugesen som entreprenør, der med tømrer H. Hansen og snedker L. Hansen overtog kirkens opførelse under arkitekt Holger Jacobsens tilsyn og ledelse.

Kirken stod færdig den 15. december 1907 og Taastrup havde virkelig fået sin helt egen kirke. Taastrup Nykirke var byens projekt, og det var byens borgere og deres engagement og rundhåndede gaver, som havde skabt og formet den kirke, som vi ser i dag.