Send via sikker formular

Sikker formular bruges, når du som borger sender noget, der indeholder personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kirkekontoret eller en af vores præster. Det kan fx være mails, der indeholder cpr. nr.
Du skal logge ind med dit NemID for at kunne sende.

Oplysninger til Kordegnekontoret/Personregisterkontoret sendes via denne sikker formular (klik her)

Oplysninger til Menighedsrådet sendes via denne sikker formular (klik her)

Oplysninger til Præst Thomas Laurberg Vedel sendes via denne sikker formular (klik her)