Fødsel

Hvis en jordemoder har medvirket ved fødslen anmelder hun fødslen til personregisterkontoret/kordegnekontoret. Hvis der ikke har medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen på blanketten ”Fødselsanmeldelse.” Blanketten kan findes på www.borger.dk eller den kan fås på personregisterkontoret/kordegnekontoret.

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal en Omsorgs- og Ansvarserklæring afgives inden barnet er 28 dage gammelt. Erklæringen afgives på www.borger.dk. Har begge forældre ikke dansk CPR-nummer og NemId kan Omsorgs- og Ansvarserklæring afleveres på en papirblanket, som kan downloades fra www.borger.dk eller fås på personregisterkontoret/kordegnekontoret.

 

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på personregisterkontoret/kordegnekontoret. Se under fanen ”Kontakt.”