Dåb

Dåb

I er altid velkomne til at få jeres barn døbt i Taastrup Nykirke. Hvis I ønsker jeres barn døbt, skal I blot kontakte kordegnekontoret, som kan oplyse om planlagte dåbsgudstjenester og højmesser. I kan også se de planlagte dåbsgudstjenester på gudstjenestelisten her på hjemmesiden.

 

Voksendåb

Som forberedelse til dåben mødes præsten og den voksne for at tale dåben igennem og aftale den forberedende dåbsundervisning. Der kan være mange grunde til, at man som voksen ønsker at blive døbt, og der er stor forskel på, hvilket kendskab man i forvejen har til kristendommen. Derfor aftaler præsten og den voksne karakteren af den forberedende dåbsundervisning ud fra individuelle ønsker og forudsætninger.