Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressourcerne - og ansætter og leder kirkens ansatte.

Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i fire år ad gangen. Der skal vælges nye råd i løbet af efteråret 2024, men langt de fleste råd bliver dannet på opstillingsmøder. Det seneste menighedsrådsvalg var i november 2020.