Menighedsrådsmøder

I sognegården

Møderne er offentlige og foregår i Tåstrup Nykirke kl. 19.00-21.30 Møderne foregår i lokalerne 3 og 4 i Sognegården.

Menighedsrådsmøderne afholdes normalt den 2. tirsdag i hver måned. Ændringer i programmet kan forekomme.

Referater fra rådsmøder kan ses her

Mødedatoer for 2024

Ordinære møder:

9. januar

13. februar

12. marts

9. april 

7. maj

11. juni

13. august

10. september

8. oktober 

12. november