Nyheder fra kirkegården

Menighedsrådet har den 12. juni 2018 vedtaget, at der vil blive opkrævet et gebyr på 625 kroner for benyttelse af kølerummet.
Det gælder dog stadig, at afdøde skal have tilknytning til Taastrup Nykirke Sogn.
Gebyret vil træde i kraft den 1. september 2018.

Gravstenssikring
På baggrund af en dødsulykke på Vester Kirkegård i København, hvor et barn blev slået ihjel af en gravsten som væltede, samt en arbejdsulykke, hvor en kirkegårdsgartner kom alvorligt til skade også på grund af en gravsten som væltede, har arbejdstilsynet nu rettet særlig fokus på ulykkesrisici vedrørende dette. Menighedsrådet har derfor besluttet, at alle gravsten som kan vippe skal sikres, så de ikke kan vælte.

Gravsten er gravstedsejernes ejendom, og derfor skal gravstedsejeren i givet fald selv afholde udgiften her til.