Dødsfald

Når der sker et dødsfald, skal de pårørende hurtigst muligt tage stilling til, om der skal være en kirkelig højtidelighed i form af en bisættelse eller begravelse.

Anmodning om bisættelse eller begravelse sker i de fleste tilfælde ved henvendelse til en bedemand, som sørger for det praktiske og administrative – herunder henvendelse til kordegnekontoret for at aftale et tidspunkt for højtideligheden.

Den nærmeste pårørende kan også selv foretage anmodningen på www.borger.dk eller – hvis man er fritaget for digital anmeldelse – på en papirblanket

 

ER DU BEDEMAND?

Hvis du er bedemand kan du rette henvendelse til os på mail taastrupnykirke.sogn@km.dk. Denne mail bliver også tjekket udenfor kontorets åbningstid. Eller du kan ringe til os i kontorets åbningstid på telefonnr. 7010 0216 (tryk 1).