Navngivning og navneændring

Navngivning

Et barn skal være navngivet inden det er seks måneder gammelt.

Det kan ske på flg. to måder: Ved dåb eller ved navngivning.

Hvis I ønsker dåb – se under fanen ”Dåb.”

Man navngiver barnet ved at gå ind på www.borger.dk, hvor der skal logges på med NemId.

Hvis ikke begge forældre har dansk CPR-nr. og NemId, kan barnet navngives på en papirblanket, som kan fås på personregisterkontoret/kordegnekontoret eller downloades fra www.borger.dk.

 

Navneændring

Man kan ansøge om navneændring ved at logge på www.borger.dk med sin NemId.

Det koster p.t. 559,40 kr. at ansøge om navneændring, med mindre det er i forbindelse med vielse, hvor det er gratis, hvis ægtefællerne ansøger om navnefællesskab. Navneændringen er gratis indtil tre måneder efter vielsesdatoen hvis der opnås navnefællesskab i forbindelse med vielsen.