Aktivitets-udvalg
Thomas Laurberg Vedel (Formand)
Else Møgeltoft
Inge Rosenkvist Emanuel (Stedfortræder)
Per Leo Jepsen

Børn- og ungeudvalg
Thomas Laurberg Vedel (Formand)
Torben Evald Hansen

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Hans Henrik Berg Jakobsen (Formand)
Mikael Ingemann Wernert Emanuel
Torben Evald Hansen
Jørgen Beiter
Inge Rosenkvist Emanuel
Henrik Vinther (Kirkeværge)

Repræsentanter i Menighedsplejen


Repræsentanter i udvalget for eftermiddagsmøder
Der er pt. ikke eftermiddagsmøder.

Musikudvalg
Ejlif Jensen (Formand)
Esben Gade (Organist)
Else Grete Møgeltoft

Administrationsudvalg
Inge Østergaard Bæth
Torben Evald Hansen
Mikael Ingemann Wernert Emanuel

Diakoni og YM-udvalg
Mona Westh (Kordegn)

Kunstudvalg
Mette Møller Gram (Formand)
Inge Østergaard Bæth
Else Grete Møgeltoft
Inge Rosenkvist Emanuel (Stedfortræder)

PR og Kommunikationsudvalg
Torben Evald Hansen (Formand)
Hans Henrik Berg Jakobsen
Henrik Vinther (Kirkeværge)
Esben Gade (Organist)
Thomas Laurberg Vedel

Valgudvalg
Per Leo Jepsen (Formand)
Mette Møller Gram
Torben Evald Hansen