Menighedsplejen

Taastrup Nykirke Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens formål er at støtte betrængte familier i Taastrup Nykirke Sogn. Det foregår hovedsagelig ved uddeling af julekurve, tilbud om ferieophold for børnefamilier via Samvirkende Menighedsplejer/Arbejdsmarkedets Feriefond, arrangementer i Vandtårnsparken, samt tilskud til Værestedet Paraplyen på Kingosvej.

Indtægterne kommer hovedsagelig fra indsamlinger i kirkebøsserne i Taastrup Nykirke, samt en andel af overskuddet fra Danmission Genbrug.

Menighedsplejen afholder årsmøde/generalforsamling hvert år i april, hvor der også vil være et spændende foredrag.

Taastrup Nykirkes menighedsråd har altid en repræsentant i menighedsplejens bestyrelse, men ellers kører menighedsplejen som en selvstændig enhed med eget uafhængigt regnskab.

Du kan blive medlem af menighedsplejen ved at henvende dig til kirkekontoret på Birkedalsvej 2, tlf. 70 10 02 16 (tryk 1). Det koster 50 kr. pr. år.

Ønsker du at donere et beløb til menighedsplejen kan det overføres til bankkonto 4448 (reg.) 16550019 eller via MobilePay 61015.

 

Menighedsplejens bestyrelse består p.t. af:

Jørgen W. Eriksen (formand)

Anders Nilsen (næstformand)

Irene Hansen (sekretær)

Birgit Eckhoff

Anne-Marie Thomsen

Inger M. Jacobsen (suppleant)

Aase Pallesen (suppleant)