Dødsfald

Når der sker et dødsfald, skal de pårørende hurtigst muligt tage stilling til, om der skal være en kirkelig højtidelighed i form af en bisættelse eller begravelse.

Anmodning om bisættelse eller begravelse sker i de fleste tilfælde ved henvendelse til en bedemand, som sørger for det praktiske og administrative – herunder henvendelse til kordegnekontoret for at aftale et tidspunkt for højtideligheden.

Den nærmeste pårørende kan også selv foretage anmodningen på www.borger.dk eller – hvis man er fritaget for digital anmeldelse – på en papirblanket