Taastrup Nykirke

Kirkens historie

Jernbanen grundlagde byen
For godt 150 år siden opstod Taastrup Stationsby ved jernbaneoverskæringen af den nye jernbane København/Roskilde. Jernbanen blev byens livsnerve, og allerede 50 år efter indvielsen havde byen vokset sit så stor, at den talte 1000 sjæle. 
 
Byen ville have sin egen kirke
Taastrups indbyggere var meget kede af at skulle gå den lange og besværlige vej til kirken i Høje Taastrup for at deltage i søndagens gudstjeneste. Derfor besluttede man i 1902, at Taastrup skulle have sin egen kirke.

Ved fælles hjælp
Kirkeprojektet blev meget hurtigt et hjertebarn for byens indbyggere. På et møde på den lokale kro blev der nedsat en komite med folk fra lokalområdet, som skulle rejse penge og midler til opførelsen af kirken. Alle bysbørnene bidrog med det de kunne, og man håbede på, at kirken kunne bygges tæt ved stationen.
Dette ønske blev imødegået af proprietær Ibsen fra Lykkensgave, som skænkede projektet en stor grund klods op ad stationen.

Kun et år undervejs
Allerede i 1906 havde komiteen indsamlet så mange penge, at det første spadestik kunne tages. Et år efter - den 15. december 1907 - blev den nye Taastrup Nykirke indviet af biskoppen.