Menighedsrådsmøder

I sognegården

Møderne er offentlige og foregår i Tåstrup Nykirke kl. 19.30-21.30 Møderne foregår i lokalerne 3 og 4 i Sognegården.

Menighedsrådsmøderne afholdes normalt den 2. tirsdag i hver måned. Ændringer i programmet kan forekomme.

Referater fra rådsmøder kan ses her

Mødedatoer for 2021

Ordinære møder:

12. januar - Aflyst

9. februar - ingen offentlig adgang gr. corona

9. marts

13. april 

11. maj

8. juni

10. august

14. september

12. oktober - Aflyst

9. november