Menighedsrådsmøder

I sognegården

Møderne er offentlige og foregår i Tåstrup Nykirke kl. 19.30-21.30 Møderne foregår i lokalerne 3 og 4 i Sognegården.

Menighedsrådsmøderne afholdes normalt den 2. tirsdag i hver måned. Ændringer i programmet kan forekomme.

Mødedatoer for 2017:

Ordinære møder:

10. januar

14. februar

14. marts

11. april

9. maj

13. juni

8. august

12. september

10. oktober

14. november