Menighedsrådsmøder

I sognegården

Møderne er offentlige og foregår i Tåstrup Nykirke kl. 19.30-21.30 Møderne foregår i lokalerne 3 og 4 i Sognegården.

Menighedsrådsmøderne afholdes normalt den 2. tirsdag i hver måned. Ændringer i programmet kan forekomme.

Referater fra rådsmøder kan ses her

Mødedatoer for 2018:

Ordinære møder:

9. januar

13. februar

13. marts

10. april

8. maj

12. juni

14. august

11. september AFLYST

9. oktober

20. november