Menighedsrådsmøder

I sognegården

Møderne er offentlige og foregår i Tåstrup Nykirke kl. 19.30-21.30 Møderne foregår i lokalerne 3 og 4 i Sognegården.

Menighedsrådsmøderne afholdes normalt den 2. tirsdag i hver måned. Ændringer i programmet kan forekomme.

Referater fra rådsmøder kan ses her

Mødedatoer for 2019:

Ordinære møder:

8. januar

12. februar - mødet er aflyst.

12. marts

9. april

14. maj

11. juni

13. august

10. september

8. oktober

12. november