Menighedsrådsmøder

I sognegården

Møderne er offentlige og foregår i Tåstrup Nykirke kl. 19.00-21.30 Møderne foregår i lokalerne 3 og 4 i Sognegården.

Menighedsrådsmøderne afholdes normalt den 2. tirsdag i hver måned. Ændringer i programmet kan forekomme.

Referater fra rådsmøder kan ses her

Mødedatoer for 2023

Ordinære møder:

10. januar

14. februar

14. marts

11. april 

9. maj

13. juni

8. august

12. september

10. oktober 

14. november