Corona tiltag i Taastrup Nykirke

Taastrup Nykirkes Corona-tiltag - Opdateret 6. april

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne har vi flg. tiltag:
 
Alle gudstjenester er aflyst til og med 10. maj.
 
Alle arrangementer, møder, undervisning, foredrag, udflugter, koncerter, sorggruppe, babysalmesang, børnerytmik, midikonfirmander, Herrerummet m.m. er aflyst til og med den 10. maj.
 
Så vidt muligt udsættes dåb. Det aftales med præsten i de enkelte tilfælde. For at begrænse smitterisikoen henstiller vi til, at deltagerantallet begrænses til højst 10 incl. præst, organist og evt. kirketjener, hvis dåben gennemføres.

Vedr. bisættelser og begravelser: På grund af risiko for Coronasmitte og kirkens størrelse og indretning må der højst være 20 deltagere, som skal være inviteret af nærmeste pårørende. Man kan således ikke regne med at blive lukket ind, hvis ikke man er inviteret. Deltagerne vil blive lukket ind ad den store port 5 minutter før højtidelighedens begyndelse, og man vil blive anvist pladser.
 
Som al anden undervisning er konfirmandforberedelsen aflyst. Alle konfirmationer er udskudt til efter pinse. For yderligere oplysninger: Kontakt den pågældende præst.
 
Kirkens præster er til rådighed for samtaler og kan kontaktes på flg. telefoner:
Maria Rosted Smith, tlf. 30 78 79 71
Thomas Laurberg Vedel, tlf. 30 78 79 72
Anders Nilsen, tlf. 30 78 79 73
Elisabeth Novrup Børch, tlf. 30 78 79 70
 
Nedsættelse af urner udskydes indtil videre til efter den 10. maj.
 
Kirkens kontor kan kontaktes telefonisk på 70 10 02 16 (tast 1) i nedenstående tidsrum:
Tirsdag, onsdag kl. 10 – 13
Torsdag kl. 16 - 17
Fredag kl. 10 – 12
Mandag: lukket
Man kan også maile til taastrupnykirke.sogn@km.dk Mailen tjekkes dagligt.
 
Kommer der nye tiltag fra regering og sundhedsmyndigheder vil vi justere vore tiltag.
 
Med venlig hilsen
Taastrup Nykirke