Begravelseskaffe

I kirkens lokaler

Begravelseskaffe

Efterfølgende regler og betingelser for anvendelse af Taastrup Nykirkes lokaler er vedtaget af menighedsrådet under hensyn til såvel deltagere ved begravelser eller bisættelser som kirkens personale.
 
I kirkens lokaler er der ikke mulighed for at kunne fremstille andet end kaffe/te, hvorfor betjening i kirkens lokaler er begrænset til kaffe/te og blødt brød (boller og/eller kringle).
 
Som en følge af ovenstående ønsker vi at orientere således:
 
1. Kirkens lokaler er efter aftale til rådighed i en periode af
• 3 timer fra tjenestens begyndelse i forbindelse med begravelse.
• 2½ time fra tjenestens begyndelse med bisættelse.
 
2. Kaffe/te og brød kan serveres til følgende priser:
• Prisen for et arrangement er minimum:   1875,00 kr. Minimumsprisen omfatter et arrangement indtil 20 personer
• Prisen per person der ud over 20 er:        56,25 kr.
Priserne er inklusiv moms.
 
Taastrup Nykirke Menighedsråd har besluttet at alkoholiske drikke ikke må serveres eller medbringes i forbindelse med mindesammenkomster i kirkens lokaler efter bisættelser eller begravelser.
 
Da vore lokaler er meget benyttede i forbindelse med kirkelige aktiviteter, vil det ikke altid være muligt, at få lokaler til en mindehøjtidelighed i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse