Kirkekaffe

Der er sædvanligvis kirkekaffe efter højmesse
Benyt lejligheden til at få en snak med præsten og andre kirkegængere efter gudstjenesten!