Medlemmer

 
Formand:
Torben E. Hansen
 

Næstformand
Jørgen Beiter

Kasserer:
Inge Østergaard Bæth

kontaktperson:
Mikael Ingemann Wernert Emanuel
Øvrige medlemmer  
Hans Henrik Berg Jakobsen
Inge Emanuel
Merete Biltzing
Karen Feddersen
Ejlif Jensen

Per Leo Jepsen
Else Grete Møgeltoft
Mette Møller Gram
   
Præster  
Thomas Laurberg Vedel
 
Anders Nilsen  
Johanna Røjkjær Daugaard  
Kirkeværge:
Henrik Vinther