Aktivitets-udvalg
Thomas Laurberg Vedel
Karen-Margrethe Revsbæk
Christian Friis Damgaard

Ansvarlig for Kirkesiden
Thomas Laurberg Vedel

Børn- og ungeudvalg
Thomas Laurberg Vedel
Marianne Rasmussen
Søren Larsen
​Pernille Høkilde-Wassmann

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Niels Christian Toftensberg
Per Nielsen
Thomas Laurberg Vedel
Dorte Kok Jørgensen
Uffe Strandberg Larsen (Kirkegårdsleder)
Henrik Vinther (kirkeværge)
​Pernille Høkilde-Wassmann

Repræsentanter i Menighedsplejen
Anders Nilsen
Birgit Eckhoff

Repræsentanter i udvalget for eftermiddagsmøder
Birgit Eckhoff

Musikudvalg
Claus Juul
Marianne Rasmussen
Esben Gade (Organist)

Præsteboligudvalg
Niels Christian Toftensberg
Jørgen W. Eriksen
Henrik Vinther (kirkeværge)

Økonomiudvalg
Per Nielsen
Claus Juul
Niels Toftensberg
Søren Larsen
Per G. Christensen

YM-udvalg
Pernille Høkilde-Wassmann
Birgit Eckhoff Nielsen
Per G. Christensen
Mona Westh

Valgbestyrelse
Dorte Kok Jørgensen
Karen-Margrethe Revsbæk
Birgit Eckhoff