Aktivitets-udvalg
Thomas Laurberg Vedel
Mette Møller Gram
Else Møgeltoft
Inge Emanuel
Per Leo Jepsen

Ansvarlig for Kirkesiden
Thomas Laurberg Vedel

Børn- og ungeudvalg
Thomas Laurberg Vedel
Anne Fjellerad
Johanna Røjkjær Daugaard
Jeanette Ørbeck
Torben Evald Hansen

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Per Nielsen
Thomas Laurberg Vedel
Mads Eilstrup
Maria Rosted Smith
Henrik Vinther (kirkeværge)

Repræsentanter i Menighedsplejen
Anders Nilsen
Birgit Eckhoff

Repræsentanter i udvalget for eftermiddagsmøder
Birgit Eckhoff

Musikudvalg
Claus Juul
Marianne Rasmussen
Esben Gade (Organist)

Præsteboligudvalg
Niels Christian Toftensberg
Jørgen W. Eriksen
Henrik Vinther (kirkeværge)

Økonomiudvalg
Per Nielsen
Claus Juul
Niels Toftensberg
Søren Larsen
Per G. Christensen

YM-udvalg
Pernille Høkilde-Wassmann
Birgit Eckhoff Nielsen
Per G. Christensen
Mona Westh

Valgbestyrelse
Karen-Margrethe Revsbæk
Birgit Eckhoff