Aktivitets-udvalg
Thomas Laurberg Vedel (Formand)
Else Møgeltoft
Inge Rosenkvist Emanuel (Stedfortræder)
Per Leo Jepsen

Børn- og ungeudvalg
Thomas Laurberg Vedel (Formand)
Anne Fjellerad
Johanna Røjkjær Daugaard
Jeanette Ørbeck
Torben Evald Hansen

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Karen Feddersen (Formand)
Maria Rosted Smith
Per Nielsen
Allan Bjørn Overgaard
Mikael Ingemann Wernert Emanuel
Mads Ejlstrup (Kirketjener)
Henrik Vinther (Kirkeværge)

Repræsentanter i Menighedsplejen
Anders Nilsen

Repræsentanter i udvalget for eftermiddagsmøder
Birgit Eckhoff (Ikke medlem af menighedsrådet)

Musikudvalg
Ejlif Jensen (Formand)
Esben Gade (Organist)
Else Grete Møgeltoft
Frank Petersen

Administrationsudvalg
Per Nielsen
Torben Evald Hansen
Allan Bjørn Overgaard
Mikael Ingemann Wernert Emanuel

Daikoni og YM-udvalg
Maria Rosted Smith (Formand)
Jeanette Ørbeck
Mona Westh (Kordegn)

Kunstudvalg
Mette Møller Gram (Formand)
Karen Feddersen
Preben Pedersen (Stedfortræder)
Inge Østergaard Bæth (Stedfortræder)
Else Grete Møgeltoft
Inge Rosenkvist Emanuel (Stedfortræder)
Johanna Røjkjær Daugaard

Udvalg for grønnere kirke
Jeanette Ørbeck (Formand)
Preben Pedersen
Mads Ejlstrup (Kirketjener)
Mark Langhoff (Kirkegårdsleder)

PR og Kommunikationsudvalg
Torben Evald Hansen (Formand)
Preben Pedersen (Stedfortræder)
Allan Bjørn Overgaard
Hans Henrik Berg Jakobsen
Henrik Vinther (Kirkeværge)
Esben Gade (Organist)
Thomas Laurberg Vedel

Valgudvalg
Per Leo Jepsen (Formand)
Mette Møller Gram
Torben Evald Hansen